100% Original produsts!

We offer only licensed products

Free shipping!

For purchases over BGN 150 for the territory of Bulgaria

Quality service!

We check every product before sending it to you

Privacy policy

Личните данни, които предоставяте на „Супер Той” ЕООД посредством онлайн магазина www.supertoy.eu, ще бъдат използвани за обслужването Ви като клиент, включително, но не ограничено до обработка и доставка на Вашите поръчки, осъществяването на обратна връзка, поддържането и подобряването на интернет страницата, осигуряване информационен бюлетин (при изявено от Вас желание за абонамент, от който можете да се откажете по всяко време).
„Супер Той” ЕООД гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за други цели освен споменатите по-горе, освен в случаите когато информацията е изискана от държавни и/или местни органи или длъжностни лица, имащи право да изискват и събират такава информация.
Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно Дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: „Супер Той” ЕООД
ЕИК: 205695294
Адрес: България, София 1618, ул. Симеон Радев No 68, вх. В, ет. 5, ап. 16
Управител: Калоян Стаматов
Телефони: 0899 681 050, 0877 363 799 E-mail: contacts@supertoy.eu
Уебсайт: https://supertoy.eu

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: (02) 915 3518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни

1. „Супер Той” ЕООД прилага следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

• законосъобразност и прозрачност;

• ограничаване целите на обработка;

• свеждане до минимум на събираните данни;

• точност и актуалност на данните;

• ограничение на сроковете за съхранение;

• поверителност на обработката и гаранция за високо ниво на сигурност на личните данни.2Цели, за които „Супер Той” ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни:
• Изпълнение на заявки и извършване на доставка на поръчаните продукти;
• Осъществяване на обратна връзка с клиента ;
• Изпращане на информационен бюлетин;
• Регистрация на потребител и създаване на профил в електронния магазин с цел предоставяне на допълнителни услуги като подобряване на потребителското изживяване, проследяване състоянието и историята на поръчките, възползване от купони за отстъпка. Регистрацията и създаването на профил в онлайн магазина не е задължително за извършване на покупка;
• Упражняване права във връзка със защитата на личните данни, предвидени по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679.
• Осигуряване и подобряване функционалността на интернет страницата чрез събиране и анализиране на статистическа информация от интернет страницата посредством „бисквитки”.

Цели, за които „Супер Той” ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни:
• Изпълнение на заявки и извършване на доставка на поръчаните продукти;
• Осъществяване на обратна връзка с клиента ;
• Изпращане на информационен бюлетин;
• Регистрация на потребител и създаване на профил в електронния магазин с цел предоставяне на допълнителни услуги като подобряване на потребителското изживяване, проследяване състоянието и историята на поръчките, възползване от купони за отстъпка. Регистрацията и създаването на профил в онлайн магазина не е задължително за извършване на покупка;
• Упражняване права във връзка със защитата на личните данни, предвидени по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679.
• Осигуряване и подобряване функционалността на интернет страницата чрез събиране и анализиране на статистическа информация от интернет страницата посредством „бисквитки”.


2. Цели, за които „Супер Той” ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни:
• Изпълнение на заявки и извършване на доставка на поръчаните продукти;
• Осъществяване на обратна връзка с клиента ;
• Изпращане на информационен бюлетин;
• Регистрация на потребител и създаване на профил в електронния магазин с цел предоставяне на допълнителни услуги като подобряване на потребителското изживяване, проследяване състоянието и историята на поръчките, възползване от купони за отстъпка. Регистрацията и създаването на профил в онлайн магазина не е задължително за извършване на покупка;
• Упражняване права във връзка със защитата на личните данни, предвидени по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679.
• Осигуряване и подобряване функционалността на интернет страницата чрез събиране и анализиране на статистическа информация от интернет страницата посредством „бисквитки”.

3.Видове лични данни, които „Супер Той” ЕООД събира, обработва и съхранява:
• Имена, телефон, адрес на електронна поща, адрес, история за направени поръчки (при регистрация в онлайн магазина);
• Имена от профил в социалната мрежа facebook с цел осъществяване на обратна връзка и отговор на запитвания, отправени посредством страница на supertoy.eu във facebook;
• Интернет идентификатори (IP адрес, използвано устройство, местоположение, софтуер на устройството) във връзка с използването на„Бисквитки”.
Тези лични данни се събират от лицата, за които се отнасят или са генерирани в хода на администриране на електронния магазин. „Супер Той” ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

4. „Супер Той” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на следните основания:
• възникването и изпълнението на договорни отношения произтичащи от приемането на общите условия и регистрацията в електронния магазин и/или осъществяване на поръчка с или без регистрация в електронния магазин;
• изпълнението на произтичащите от споразумението за покупко-продажба задължения, включително, но не само за счетоводни и данъчни цели и изпълнение на задължения в областта на защитата на потребителите, електронните съобщения и електронната търговия;
• защита на следните легитимни интереси:
o повишаване функционалността на интернет страницата и качеството на предлаганите услуги;
o защита на информационната сигурност;
o разследване и предотвратяване на кражби, престъпления, измами, злоупотреба с услуги;
• изрично изразено съгласие за получаване на информационен бюлетин от страна на клиенти;

5.Срок на съхранение на личните Ви данни
• „Супер Той” ЕООД съхранява Вашите лични данни за периода на съществуването на профила Ви в онлайн магазина и/или докато не заявите изрично несъгласие/отказ за обработване на лични данни. След заличаване на профила Ви, „Супер Той” ЕООД изтрива и унищожава Вашите данни, , освен в случаите когато тяхното по-дълготрайно съхранение не е предвидено в приложимото законодателство.
• Независимо от предходната точка, „Супер Той” ЕООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на „Супер Той” ЕООД при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните и данъчните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

6.Споделяне на Вашите лични данни с трети лица
• За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на задълженията произтичащи от споразумението за покупко-продажба и с оглед Вашите интереси, „Супер Той” ЕООД може да предостави данните Ви на трети лица при основателна причина за това и спазване на всички приложими разпоредби на действащото законодателство, сред които:
• банки и банкови институции, във връзка с администриране на плащанията;
• доставчици на куриерски услугиуслуги („Еконт Експрес” ООД) с цел осъществяване на доставката на поръчаните продукти;
• централни и местни органи и други публични органи за предотвратяване и разкриване на престъпления, и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация от „Супер Той” ЕООД;
• лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери като счетоводство, правни услуги и други;

7. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни.
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да бъдат обработвани от „Озон Ентъртейнмънт” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст;

8. Право на достъп
• Вие имате право да изискате и получите от „Супер Той” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.
• Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението и споделянето на личните Ви данни.
• Вие имате право да получите копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
• Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Супер Той” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9. Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Супер Той” ЕООД.

10. Право на изтриване („да бъдеш забравен”)
• Вие имате правото да поискате от „Супер Той” ЕООД изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а „Супер Той” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
o Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Супер Той” ЕООД;
• Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
o за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Озон Ентъртейнмънт” ООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, „Супер Той” ЕООД ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:
o информация, която е необходима, за да удостовери и гарантира, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина, IP адрес;
o техническа информация за функционирането на онлайн магазина, когато тази информация не може да се свърже по никакъв начин с Вашата личност;

• За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез профила си в онлайн магазина или с изпращане на искане по имейл до „Супер Той” ЕООД.

• „Супер Той” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

• Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен”, е при успешното завършване на поръчката.

• С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

• „Супер Той” ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

11. Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от „Супер Той” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Супер Той” ЕООД да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• „Супер Той” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Супер Той” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

12. Право на преносимост
• Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Супер Той” ЕООД с искане по имейл;
• Вие можете да поискате от „Супер Той” ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо;

13. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Супер Той” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

14. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

15. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез изпращане на подписано искане на хартия по пощата на адрес: гр. София 1618, ул. Симеон Радев No 68, вх. В, ет. 5, ап. 16 или да отправите искането си и по електронен път на contacts@supertoy.eu като документът следва да е надлежно електронно подписан по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. „Супер Той” ЕООД може се свърже и/или поиска допълнителна информация от Вас с цел удостоверяване на Вашата самоличност.

0 Comments